blog

Savoir-vivre - dobre maniery w biznesie

Szkolenie przybliżające najważniejsze elementy savoir vivre w relacjach biznesowych.
Poznają państwo m. in.formy zachowania w obecności innych, sposoby zwracania się do siebie, reguły przedstawiania osób i przedstawiania siebie, zasady uprzejmości i zwroty grzecznościowe oraz zwyczaje zachowania się przy stole.

Grzeczność nie jest rzeczą małą;
Kiedy się człowiek uczy ważyć, jak przystało,
Drugich wiek, urodzenie, cnoty, obyczaje,
Wtenczas i swoją ważność zarazem poznaje.

Adam Mickiewicz, „Ważna Sędziego nauka o grzeczności”, Pan Tadeusz, księga I

Nowoczesna etykieta biznesowa:

 • Jak zapraszać i jak odpowiadać na zaproszenia?
 • Jak się witać, przedstawić i dokonywać prezentacji innych osób?
 • Jak korzystać z wizytówek?
 • Jak składać wizyty i jak pełnić rolę gospodarza?
 • Jak stosować zasadę pierwszeństwa w różnych okolicznościach?
 • Jak przestrzegać hierarchii towarzyskich?
 • Jak zachowywać się podczas oficjalnych imprez i na nieformalnych spotkaniach?
 • Jak wyrażać się prawidłowo?
 • Jak rozmawiać przez telefon, jak przygotowywać korespondencję?
 • Jak przygotować stół i jak sobie radzić przy stole?
 • Jak się ubierać?
 • Jak reagować na gafy własne i innych?
 • Jednym zdaniem: jak demonstrować dobre obyczaje w każdej sytuacji od codziennych epizodów po wyjątkowe wydarzenia?