blog

Inteligencja emocjonalna w praktyce. Jak ją rozwijać?

Autorski program szkoleniowy, dzięki któremu nauczą się Państwo jak skutecznie rozwijać inteligencję emocjonalną.
W badaniach stwierdzono, że menedżerowie obdarzeni wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej osiągają o 20 procent lepsze wyniki. Na jej pełny obraz składa się pięć kompetencji: samoświadomość, samokontrola, automotywacja, empatia i umiejętności społeczne - na naszym szkoleniu nauczą się Państwo efektywnie je rozwijać.


Podczas szkolenia:

  • Zdiagnozujemy naszą Inteligencję Emocjonalną dzięki specjalnej mapie EQ.
  • Rozwiniemy samoświadomość emocjonalną – nauczymy się precyzyjnie rozpoznawać nasze uczucia.
  • Nauczymy się sprawowania kontroli nad swoimi emocjami zwłaszcza tzw. trudnymi jak strach lub gniew
  • Rozwiniemy w sobie empatię, czyli zdolność wczuwania się w emocje innych ludzi
  • Poprawimy nasze wyczucie społeczne, czyli umiejętność tworzenia autentycznych związków i relacji
  • Nauczymy się zasad komunikacji emocjonalnej – jak konstruktywnie okazywać swoje uczucia i jak reagować na emocje innych ?
  • Nabędziemy umiejętności wywierania wpływu osobistego, czyli zdolności wyzwalania energii  w innych przez przykład, słowa i czyny
  • Poznamy różne style emocjonalnego przywództwa
  • Nauczymy się metod radzenia sobie z wysiłkiem emocjonalnym w pracy
  • Wypracujemy plan świadomego kształtowania swoich emocjonalnych kompetencji.