blog

Myślenie wizualne w biznesie

Szkolenie, dzięki któremu uczestnicy udoskonalą umiejętności w zakresie myślenia wizualnego, co pozwoli na wypracowanie usprawnień i poprawę wyników w biznesie oraz podniesie jakość pracy zespołowej i koncepcyjnej. Szkolenie zawiera elementy treningu rozwiązywania problemów z użyciem konkretnych narzędzi.

Program szkolenia:

treść

forma

materiały

Podstawy dotyczące kanałów percepcyjnych  czyli dlaczego mam myśleć na papierze?

Układanka interaktywna, ćwiczenia kinestezji

Rozsypywanka, przestrzenny wykres kołowy.

Alfabet myślenia wizualnego czyli czy muszę umieć rysować?

Ćwiczenia ruchomości ręki, metoda; raz na brudno dwa na czysto

Papier w rolce, mazaki ścięte, papier o różnych formatach.

Ikony biznesowe czyli jak widzę siebie i moich partnerów w biznesie?

Tworzenie Sketchnotki grupowo na podstawie filmu

Fragment filmu, papier, mazaki. 

Dane i wykresy  czyli jak może działać dźwignia wizualna?

Analiza i wybór optymalnej propozycji, metoda wachlarza.

Propozycje wizualnego przedstawienia danych i wykresów, skala sygnalizatora świetlnego.

Szablony czyli czy istnieją gotowe pomysły które działają w myśleniu wizualnym?

Bank ćwiczeń.

Wzory szablonów, papier, mazaki.

Inspiracje  wizualne czyli jak ja mogę to wykorzystać?

Kalmbury wizualne projektu.

Flipchart, mazaki.

Cztery etapy myślenia wizualnego  czyli czy to się opłaca?

Analiza modelu pokerowego.

Karty do pokera ,przestrzenne modele  etapowe.

Metoda 5 pytań w myśleniu wizualnym czyli kto, co, ile, kiedy, jak, gdzie i dlaczego?

Ćwiczenia z wyobraźni stosowanej.

Model jabłka, papierowy ciąg.

Już wiem jak to robić czyli jakie są Twoje preferencje myślenia wizualnego?

Open  space: 2 sety po 30 min.