blog

Najlepsze strategie i taktyki w negocjacjach

Program przygotowany przez jednego z najlepszych polskich specjalistów z negocjacji - Prof. dr hab. Marka Szopę.
Nauczą się Państwo odważnie wyznaczać cele negocjacyjne, planować strategię, wykorzystywać wszystkie atuty, a także szanować partnerów i pokazywać im, że zasługują Państwo na to samo. Uczestnicy szkolenia opanują skuteczne techniki negocjacyjne i precyzyjne dobieranie stylu negocjacji do okoliczności. Dzięki naszemu szkoleniu, niezależnie w jakiej sytuacji negocjacyjnej się Państwo znajdą, będą wierzyć w siebie i panować nad sytuacją.10 x „Jak?”, czyli co będziemy ćwiczyć:

  • Jak zaplanować cele, warianty i strategię negocjacji?
  • Jak rozpoznać styl negocjowania drugiej strony i jak wybrać swój własny?
  • Jak operować harvardzkim modelem negocjacyjnym ?
  • Jak dobierać taktyki negocjacyjne?
  • Jak kształtować klimat negocjacji i budować zaufanie?
  • Jak rozpoczynać negocjacje, sondować stanowiska, prezentować własne propozycje i dobierać argumenty?
  • Jak wykorzystać zmienne negocjacyjne w strategii „szachowej” i korzystać z elementów teorii gier?
  • Kiedy i jak ustępować, aby nie doprowadzić do demontażu swojego stanowiska?
  • Jak się „targować” z trudnym graczem i jak osiągać porozumienie?
  • Jak nie dać się zwieść sprytnemu partnerowi, nie ulec nieuczciwym chwytom i zachować dobrą kondycję psychiczną?

Informacja: Powierzono nam przygotowanie negocjacyjne przedstawicieli Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialnych za umowy zjednoczeniowe z UE.