blog

Racjonalne wykorzystanie czasu. Najlepsze zasady

Szkoleniu, po zakończeniu którego będą Państwo potrafili zracjonalizować swoje podejście do wykorzystania czasu.
Wśród kluczowych zagadnień warsztatów znajdą Państwo m. in.: analizę „słabych stron” dotychczasowej praktyki, pożeracze czasu, planowanie, wyznaczanie celów, priorytety, budowanie harmonogramów, instrumenty zarządzania czasem.


Czego się Państwo dowiedzą?

 • Jak dostosować swój rozkład dnia do własnych predyspozycji energetycznych?
 • Jak pokonać nawyki utrudniające lepsze wykorzystanie czasu?
 • Jak zidentyfikować „złodziei czasu”?
 • Jak planować by robić właściwe rzeczy we właściwym czasie?
 • Jak wyznaczać racjonalne cele?
 • Jak wybierać priorytety?
 • Co wykonać od zaraz, a co przenieść na później?
 • Jak określać ramy czasowe zaplanowanych działań?
 • Jak dzielić zamierzenia na etapy?
 • Jak osiągać maksimum koncentracji?
 • Jak określić rezerwy czasowe?
 • Jak korzystać z terminarzy i nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie czasem?
 • Jak postępować z dokumentami, wizytami, telefonami?
 • Jak planować odpoczynek?