blog

Sztuka profesjonalnej prezentacji. Jak przekonywać ludzi do nas, naszych produktów i idei?

Szkolenie, na którym przećwiczą Państwo jedną z kluczowych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym - prowadzenie prezentacji.
Dowiedzą się Państwo m.in. jak planować i organizować prezentację, jakich środków technicznych i programów komputerowych można używać oraz jakie są typowe wpadki podczas prezentacji. Poznają Państwo strukturę prezentacji, ścieżki dostępu do umysłu odbiorców, a także reguły wpływu społecznego, perswazyjne wzory językowe oraz pozawerbalne środki perswazyjne.


 A czego my chcemy Państwa nauczyć? Przede wszystkim:

 • Jak dobrać typ prezentacji do jej przedmiotu?
 • Jak się przygotować?
 • Jak określić profil odbiorców i ich preferencje komunikacyjne i intelektualne?
 • Jak zwiększyć pewność siebie, szacunek do własnej osoby i dobre nastawienie słuchaczy?
 • Jak zbudować strukturę prezentacji, wstęp, część zasadniczą i zakończenie?
 • Jakimi argumentami operować i kiedy je przedstawić, jakie wybrać środki perswazji i reguły wpływu na odbiorców?
 • Jak zwiększyć atrakcyjność prezentacji, jej siłę przekonywania, utrzymania uwagi i zachęcić do działania?
 • Kiedy oddziaływać na wyobraźnię, rozsądek, a kiedy na emocje?
 • Jak sobie radzić z odbiorcą „na nie”, jak z tymi, którzy „wszystko wiedzą lepiej”, co zrobić, gdy publiczność się dekoncentruje lub jest nadmiernie rozdyskutowana i co czynić, gdy spotkamy się z obojętnością?
 • Jak odpierać obiekcje i wykorzystać je na swoją korzyść?
 • Typowe wpadki – jak z nich wybrnąć?
 • Jak wykorzystać środki techniczne?
 • Jak odpowiadać na pytania?

Najobrzydliwszy jest prelegent
Taki, co się nie troszczy o nic
I, gdy odczyta treść stronicy,
Wsuwa ją na spód sterty stronic.

Łatwiej już da się znieść prelegent,
Który arkusze w tempie presto
W oddzielną układając kupkę,
Stertę pierwotną zmniejsza przez to.

Ale najlepszy jest prelegent,
Który nie mogąc w ryzy ująć
Chaosu kartek, już w połowie
Odczytu grzmi: „Rrrrreasumując …”

Morris Bishop: Strofy ułożone w piątym rzędzie pośrodku
(tłum. Stanisław Barańczak)