blog

Trening asertywności. Jak realizować własne cele nie naruszając praw innych osób?

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie postaw asertywnych w kontaktach z innymi.
Po szkoleniu będą Państwo potrafili asertywnie reagować na krytykę, rozpoznawać prawdziwe przyczyny konfliktów, proponować rozwiązania w przekonujący sposób oraz skutecznie radzić sobie z trudnymi zachowaniami klientów i współpracowników. Nauczą się Państwo odmawiać, kiedy jest to konieczne, proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania.

Chociaż nie istnieje powszechnie akceptowana definicja asertywności – jedno jest pewne. Z trzech typów zachowań: uległości, asertywności oraz agresji, tylko asertywność bywa oparta na sympatii i szacunku do samego siebie i innych osób jednocześnie.

Program szkolenia:

 • Psychologiczne podstawy zachowań asertywnych.
 • Zachowania podporządkowujące i agresywne – przeciwieństwa asertywności.
 • Różne typy asertywności: asertywność responsywna, empatyczna, sprzeczności, uczuć negatywnych, konsekwencji.
 • Trening asertywności: kierowanie zmianą – modelowanie zachowań asertywnych.
 • Jak mobilizować swój potencjał asertywności?
 • Jak komunikować się w asertywny sposób?
 • Jak asertywnie posługiwać się mową ciała?
 • Jak reagować na nieuzasadnione roszczenia innych, kłopotliwe prośby, dominację lub odrzucenie czyli opanować umiejętność mówienia „nie”?
 • Jak pozbyć się nieśmiałości czyli nauczyć się mówić „tak”?
 • Jak koncentrować się na własnych celach i nie lekceważyć innych?
 • Jak wyrażać swoje uczucia: gniewu, dezaprobaty, rozczarowania, krzywdy, braku szacunku?
 • Jak sobie radzić z krytyką i jak krytykować?
 • Jak utrwalić efekty treningu asertywności?
 • I wreszcie jak w oparciu o poczucie własnej wartości pozwolić sobie na bycie nieasertywnym?