blog

Umiejętność przekonywania - nowoczesne chwyty perswazyjne

Przydatny i praktyczny program szkoleniowy przybliżający zagadnienia takie jak percepcja, autoprezentacja, perswazja bezpośrednia i pośrednia.
Poznają Państwo nowoczesne chwyty perswazyjne oraz nauczą się jak efektywnie je wykorzystywać.

 

Nauczymy Państwa:

 

 • Jak odróżnić perswazję od manipulacji?
 • Jak wykorzystać najnowsze recepty psychologiczne w dziedzinie wywierania wpływu?
 • Jak sprawić by skomplikowane mechanizmy percepcji w prosty sposób działały na naszą korzyść?
 • Jak zbudować własną wiarygodność i atrakcyjność?
 • Jak odkrywać ścieżki dostępu do ludzkich umysłów?
 • Jak „obliczyć stopień akceptowalności" tez dla różnych typów odbiorców?
 • Jak wybierać wzory językowe by nasze komunikaty „działały" w praktyce?
 • Jak konstruować i „podawać" przekonujące argumenty?
 • Kiedy oddziaływać na emocje, jak zastosować chwyty erystyczne, a kiedy odwołać się do „twardej logiki"?
 • Jak wykorzystywać techniki perswazji pośredniej i bezpośredniej?
 • Jak stosować odpowiednie „apele motywacyjne"?
 • Jak skorzystać z elementów programowania neurolingwistycznego?
 • Jak operować metakomunikatami w działaniach perswazyjnych?
 • Jak uczynić z mowy ciała potężnego sojusznika?
 • Co robić by nie okazać się „ofiarą manipulacji"?