blog

Standardy obsługi klienta

Exbis oferuje Państwu zarówno audyt funkcjonujących standardów obsługi klienta jak i projektowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań.Praca nad standardami obsługi obejmuje:

 

  • analizę stanu faktycznego w zakresie jakości obsługi prowadzoną przy pomocy nowoczesnych metodologii badawczych dopasowanych do specyfiki funkcjonowania Firmy
  • określenie kluczowych punktów percepcji jakości w perspektywie klientów 
  • zaprojektowanie wymiarów jakości pozwalających na zogniskowanie uwagi na najważniejszych elementach decydujących o satysfakcji klientów
  • zbudowanie katalogu standardów obsługi oraz „wskaźników behawioralnych”: wzorów konkretnych zachowań w relacjach z klientami na każdym etapie kontaktów
  • projektowanie procesu wdrażania standardów i stymulowania zaangażowania wszystkich aktorów tego procesu
  • system szkoleń obsługowych, menedżerskich, coachingowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania standardów
  • monitoring i pomoc w utrwaleniu efektów.

Eksperci Exbis w zakresie standardów obsługi klienta współpracowali m.in. z największymi polskimi bankami, firmami energetycznymi, paliwowymi, znanymi sieciami sklepów.