blog

Obsługa Klienta i sprzedaż

Techniki sprzedaży. Zwycięstwo na trudnych rynkach

Szkolenie, na którym nauczą się Państwo jak dostrzegać, stwarzać i wykorzystywać każdą szansę sprzedażową.
Pokażemy jak okazać klientowi, że zależy Państwu na ich zrozumieniu i, że Państwo także zasługują na uwagę; jak dostarczać im tego, co dla nich ważne rozbudzać ich apetyt na nowe rozwiązania. Nauczą się Państwo wzbudzać zainteresowanie, precyzyjnie przekazywać sens swoich idei i sprawiać by Państwa partnerzy zostali z Wami na dłużej.

Jakość obsługi klienta. Jak wyprzedzić konkurencję?

Program szkoleniowy ukazujący kluczowe kwestie wpływające na jakość obsługi klienta.
Dowiedzą się Państwo jak komunikować się z klientem, indywidualizować kontakt, wzbudzać trwałe relacje z klientem i radzić sobie w sytuacjach krytycznych. Poznają Państwo telefoniczne formy obsługi klienta. Przedstawimy także zasady etykiety w obsłudze klienta.

Prospecting. Jak odkryć i zdobyć nowych klientów?

Prospecting w pierwotnym rozumieniu oznacza poszukiwanie cennych minerałów.
Czy zdobywanie nowych klientów nie jest poszukiwaniem żyły złota?  I czy oprócz intuicji i odrobiny szczęścia nie są tu potrzebne wytrwałość, systematyczność i doskonałe opanowanie rzemiosła?
Na naszym szkoleniu będziemy mówić między innymi o: proaktywnej postawie sprzedażowej, czujności marketingowej, celach i szansach sprzedażowe, konstruowaniu oferty, kanałach komunikacji z klientem, technikach sprzedażowych.

Zasady telemarketingu. Sprzedaż i obsługa klienta przez telefon.

Na naszym szkoleniu poznają Państwo wszystkie kluczowe umiejętności niezbędne do profesjonalnej obsługi klienta przez telefon.
Dowiedzą się Państwo jak rozpoznawać okazje sprzedażowe, jakie są etapy sprzedażowej rozmowy telefonicznej, jak ją zaplanować i jak przygotować jej skrypt. Poznają Państwo telefoniczne style komunikacyjne, środki parajęzykowe w rozmowie telefonicznej oraz telefoniczny savoir – vivre. Przybliżymy kwestie zamykania rozmowy, raportowania jej przebiegu oraz zachowywania asertywności.

Obsługa klienta Help Desk IT

Szkolenie przybliżające sprawdzonych rozwiązania i ulepszające umiejętności interpersonalne w aspektach przydatnych do obsługi klienta Help Desk IT.
Precyzyjne badania ujawniają, że na wysoką ocenę obsługi klienta Help Desk IT obok umiejętności informatycznych wpływa realizacja kluczowych parametrów jakości w relacjach z użytkownikami: rzetelności, empatii i zrozumienia potrzeb, szybkości dostarczania rozwiązań, przyjaznej i precyzyjnej komunikacji, dostępności i efektywności serwisu. To właśnie te zagadnienia będą omawiane na naszym szkoleniu.

Korespondencja z klientem

Na nowym kursie uczymy sprawnie i skutecznie pisać do klienta

Tradycyjna korespondencja listowa, jak i kontakt pisemny przy użyciu nowych mediów to nie tylko sposób informowania, wyjaśniania spraw czy załatwiania reklamacji, lecz także budowanie wizerunku firmy, jako organizacji dopinającej wszystkie szczegóły perfekcyjnej obsługi swoich klientów. Jednocześnie to dziedzina, w której trudno opierać się na samej intuicji. Wszystko ma znaczenie: formy  grzecznościowe, precyzja i zrozumiałość przekazu, sugestywność i umiejętność wywierania wpływu, empatia i asertywność, elastyczność w działaniu i szybkość reakcji. Najlepsze praktyki w tej dziedzinie warto poznać i rozwijać na kursach Exbisu w postaci dostosowanej do specyfiki własnej działalności.