blog

Rozwój osobisty

Efektywność osobista – 10 mocnych zasad

Autorskie szkolenie Exbis - niespotykane w ofercie innych firm szkoleniowych.
Celem szkolenia jest poznanie sposobów zwiększenia i utrzymania wysokiego poziomu efektywności w pracy zawodowej oraz sferze prywatnej w oparciu o dokonania nowoczesnej psychologii pozytywnej.

Negocjacje zaawansowane. Wykorzystanie teorii gier

Cel: podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie:

  • wykorzystania elementów teorii gier w negocjacjach;
  • gry modelujące sytuacje konfliktu i współpracy;
  • prowadzenia negocjacji jako „rozgrywki strategicznej” czyli przewidywanie posunięć drugiej strony;
  • praktycznego wykorzystania strategii szachowej;
  • wykorzystania diagramu użyteczności do planowania i analizy sytuacji negocjacyjnej;
  • odróżniania sytuacji negocjacji dystrybutywnych (podział) od integracyjnych (współpraca);
  • „zmysłu koalicyjnego” - umiejętności budowania koalicji w negocjacjach wieloosobowych;
  • poszukiwanie obiektywnych kryteriów w oparciu o argumenty analityczne.

Komunikacja interpersonalna

Skolenie prowadzone przez czołowych polskich specjalistów zakresu komunikacji.
Nauczą się Państwo jak przekazywać informacje by być dobrze zrozumianym i budować oraz utrzymywać efektywne relacje z partnerami. Wypracują Państwo sposoby okazywania kolegom, że zależy Państwu na ich zrozumieniu oraz, że sami zasługują na ich uwagę. Będą państwo potrafili wzbudzać zainteresowanie, precyzyjnie przekazywać sens idei i wyrażać poszanowanie dla poglądów innych.

Najlepsze strategie i taktyki w negocjacjach

Program przygotowany przez jednego z najlepszych polskich specjalistów z negocjacji - Prof. dr hab. Marka Szopę.
Nauczą się Państwo odważnie wyznaczać cele negocjacyjne, planować strategię, wykorzystywać wszystkie atuty, a także szanować partnerów i pokazywać im, że zasługują Państwo na to samo. Uczestnicy szkolenia opanują skuteczne techniki negocjacyjne i precyzyjne dobieranie stylu negocjacji do okoliczności. Dzięki naszemu szkoleniu, niezależnie w jakiej sytuacji negocjacyjnej się Państwo znajdą, będą wierzyć w siebie i panować nad sytuacją.

Sztuka profesjonalnej prezentacji. Jak przekonywać ludzi do nas, naszych produktów i idei?

Szkolenie, na którym przećwiczą Państwo jedną z kluczowych umiejętności przydatnych w życiu zawodowym - prowadzenie prezentacji.
Dowiedzą się Państwo m.in. jak planować i organizować prezentację, jakich środków technicznych i programów komputerowych można używać oraz jakie są typowe wpadki podczas prezentacji. Poznają Państwo strukturę prezentacji, ścieżki dostępu do umysłu odbiorców, a także reguły wpływu społecznego, perswazyjne wzory językowe oraz pozawerbalne środki perswazyjne.

Prezentacje bez Power Point'a

Szkolenie przybliżające różnorodne narzędzia wizualnego przekazu będące alternatywami dla programu Power Point.
Chcąc stworzyć ciekawe wystąpienie wzbogacone o wizualną stronę warto spojrzeć w kierunku innych metod.

Kształtowanie wizerunku - sekrety autoprezentacji

Klasyczny warsztat szkoleniowy, którego celem jest rozwój umiejętności osobistych, mających wpływ na kreowanie własnego wizerunku oraz przekonywanie do idei i rozwiązań. Program szkoleniowy został przygotowany przez doświadczonych trenerów biznesu, psychologów, a także wizażystów i aktorów.

Stres. Jak go pokonać i … wykorzystać?

Szkolenie, na którym zdobędą Państwo praktyczne umiejętności radzenia sobie z jednym z najgroźniejszych zjawisk współczesnej cywilizacji - stresem.
Na stres jesteśmy narażeni przede wszystkim w życiu zawodowym, gdy presja czasu, odpowiedzialność, nadmiar zadań i konflikty sprawiają, że organizm znajduje się w ciągłym napięciu, bez możliwości dostatecznej regeneracji. Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo jak uniknąć jego negatywnych skutków.

Trening asertywności. Jak realizować własne cele nie naruszając praw innych osób?

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie postaw asertywnych w kontaktach z innymi.
Po szkoleniu będą Państwo potrafili asertywnie reagować na krytykę, rozpoznawać prawdziwe przyczyny konfliktów, proponować rozwiązania w przekonujący sposób oraz skutecznie radzić sobie z trudnymi zachowaniami klientów i współpracowników. Nauczą się Państwo odmawiać, kiedy jest to konieczne, proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania.

Inteligencja emocjonalna w praktyce. Jak ją rozwijać?

Autorski program szkoleniowy, dzięki któremu nauczą się Państwo jak skutecznie rozwijać inteligencję emocjonalną.
W badaniach stwierdzono, że menedżerowie obdarzeni wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej osiągają o 20 procent lepsze wyniki. Na jej pełny obraz składa się pięć kompetencji: samoświadomość, samokontrola, automotywacja, empatia i umiejętności społeczne - na naszym szkoleniu nauczą się Państwo efektywnie je rozwijać.

Rozwijanie umiejętności trenerskich

Program szkoleniowy przeznaczony dla osób chcących udoskonalić swój warsztat trenerski.
Jeśli po zakończonych szkoleniach, uczestnicy stwierdzają, że nie mają ochoty na zastanowienie, wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie dalszych działań, prawdopodobnie niczego się nie nauczyli. Jak temu zaradzić? Tego oraz wielu innych niezbędnych informacji dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.

Racjonalne wykorzystanie czasu. Najlepsze zasady

Szkoleniu, po zakończeniu którego będą Państwo potrafili zracjonalizować swoje podejście do wykorzystania czasu.
Wśród kluczowych zagadnień warsztatów znajdą Państwo m. in.: analizę „słabych stron” dotychczasowej praktyki, pożeracze czasu, planowanie, wyznaczanie celów, priorytety, budowanie harmonogramów, instrumenty zarządzania czasem.

Twórcze rozwiązywanie problemów. Podejmowanie optymalnych decyzji

Warsztat szkoleniowy przygotowujący uczestników do skutecznego i opartego na świadomym, racjonalnym wyborze, podejmowania decyzji niezbędnych w trakcie pełnienia swoich ról zawodowych oraz zminimalizowania ryzyka błędu.
Ukazany zostanie Państwu psychologiczne podłoże podejmowania decyzji wraz z nieuchronnie towarzyszącymi mu pułapkami. Nabędą Państwo umiejętności stosowania technik wspomagających twórcze myślenie.

Profesjonalna asystentka / sekretarka

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy asystentki i sekretarki.
Nauczą się Państwo efektywnego wspierania szefa, profesjonalnej obsługi klienta, organizowania działań, zarządzania sobą w czasie oraz skutecznego komunikowania się.

Savoir-vivre - dobre maniery w biznesie

Szkolenie przybliżające najważniejsze elementy savoir vivre w relacjach biznesowych.
Poznają państwo m. in.formy zachowania w obecności innych, sposoby zwracania się do siebie, reguły przedstawiania osób i przedstawiania siebie, zasady uprzejmości i zwroty grzecznościowe oraz zwyczaje zachowania się przy stole.

Analizowanie informacji

Szkolenie, którego celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie przetwarzania informacji w celu ich oceny, selekcji oraz podejmowania decyzji. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie zdobywać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu, a także analitycznie przyswajać informacje - interpretować informacje słowne, liczbowe, statystycznych i faktów. Do ważnych umiejętności nauczanych na szkoleniu należy także rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu czy sytuacji oraz łączenie koncepcji z różnych dyscyplin z obszarem swojej działalności.

Myślenie wizualne w biznesie

Szkolenie, dzięki któremu uczestnicy udoskonalą umiejętności w zakresie myślenia wizualnego, co pozwoli na wypracowanie usprawnień i poprawę wyników w biznesie oraz podniesie jakość pracy zespołowej i koncepcyjnej. Szkolenie zawiera elementy treningu rozwiązywania problemów z użyciem konkretnych narzędzi.