blog

Umiejętności menedżerskie

Zarządzanie zorientowane na rezultaty (ROM)

Szkolenie uzupełniające wiedzę wiedzy z zakresu metodologii zarządzania zorientowanego na rezultat i delegowania zadań podwładnym. Uczestnicy nabędą umiejętności definiowania celów i rezultatów, planowania działań, planowania i realizacji cyklu komunikacyjnego – przygotowania i prowadzenia rozmów planujących, monitorujących i oceniających z podwładnymi, a także koordynowania działań zespołu zmierzających do osiągniecia ustalonych rezultatów.

Coachingowy styl zarządzania w „służbie” roli menedżera

Coachingowy styl zarządzania staje się coraz bardziej popularną metodą wspierająca rozwój pracowników, a co za tym idzie efektywniejsze osiąganie celów firmy.

Metoda ta polega na budowaniu relacji partnerskich menedżera i pracownika, co wpływa na motywację i zaangażowanie pracownika. Dzisiaj potrzebujemy mieć możliwość wpływania na otaczającą nas rzeczywistość w życiu prywatnym jak zawodowym i coachingowy styl pomaga nam to osiągnąć. Przez włączanie pracowników w stawianie i realizację celów menedżer może wpływać na budowanie odpowiedzialności pracownika.

Trening menedżerski. 12 x jak? – skuteczne praktyki kierowania

Jedno z najbardziej skondensowanych szkoleń dla menedżerów dostępnych na polskim rynku.
Dowiedzą się Państwo jak rozwijać cechy dobrego menedżera, jakie są najczęstsze błędy w zarządzaniu, jak komunikować się z podwładnymi, planować, wyznaczać cele oraz delegować zadania. Poznają Państwo różne sposoby motywowania, style zarządzania oraz koncepcję zarządzania sytuacyjnego. 

Przywództwo. Najnowsze trendy i praktyczne rozwiązania wybitnych liderów

Na naszych warsztatach szkoleniowych dowiedzą się Państwo jakie znaczenie ma przywództwo w biznesie i jak je budować.
Wspólnie z doświadczonymi trenerami sklasyfikują Państwo style przywództwa, a także role i funkcje przywódców. Wypracują Państwo umiejętności i dobre praktyki, które pomogą w budowaniu autorytetu i wiarygodności. Nauczą się Państwo zasad wywierania wpływu.

Motywowanie pracowników. Nowoczesna strategia: w stronę spersonalizowanego podejścia

Nowoczesny program szkoleniowy dla menedżerów, który pomoże Państwu odpowiedzieć na pytanie jak motywować pracowników.
Doświadczeni trenerzy-praktycy podpowiedzą Państwu jakie są składniki systemu motywacyjnego, czym różni się motywacja wewnętrzna od zewnętrznej, na czym polega motywowanie spersonalizowane oraz jakie są wzory reakcji na motywowanie. Poznają Państwo motywatory „portfelowe” i niematerialne bodźce motywacyjne. Wypracują Państwo przydatne praktyki motywacyjne.

Rozwiązywanie konfliktów. Skuteczne zasady postępowania

Wszechstronny program szkoleniowy obejmujące szerokie spektrum zagadnień dotyczących rozwiązywania konfliktów.
Dowiedzą się Państwo między innymi jaka jest
natura, rodzaje oraz dynamika rozwoju konfliktów. Przećwiczą Państwo style reagowania w sytuacjach konfliktowych, sposoby zapobiegania im oraz przywracanie równowagi stosunków. 

 

Program adaptacyjny. Jak wprowadzać nowych pracowników do firmy?

Kompleksowe szkolenie dla menedżerów przyjmujących i wdrażających do pracy osoby nowo zatrudnione.
„Nowy człowiek powinien sam sobie radzić w firmie, to go zahartuje” – taki punkt widzenia sprawia, że lekceważone bywają koszty złej adaptacji. Tymczasem, jak stwierdzają menedżerowie jednej z dużych polskich firm, adaptacja jest inwestycją, która zawsze przynosi dodatni zwrot: krótszy czas wdrażania pracowników, wyższą efektywność pracy i szybszy zysk dla organizacji.