blog

Zarządzanie organizacją

Budowanie zespołu przez tworzenie dzieła – 7 inteligencji Gardnera

Ten warsztat łączy zalety awangardowego, kameralnego eventu z merytorycznymi motywami tematycznymi.
Firmom, które pragną wyjść poza schematy tradycyjnych szkoleń proponujemy rozwijanie umiejętności współpracy w zespołach, innowacyjności, wypracowywanie spójności grupy i wzmocnienie identyfikacji z wartościami organizacji poprzez - to właśnie oryginalna idea - „warstwę symboliczną”, czyli … działania artystyczne. Wnioski wyprowadzane z doświadczeń zdobytych przez uczestników znakomicie nadają się do zastosowania w codziennej pracy.

Myślenie strategiczne w podejmowaniu decyzji

Specjalistyczne szkolenie menedżerskie przybliżające tematykę myślenia strategicznego w kontekście podejmowania decyzji.
Nowatorski program szkoleniowy przygotowany został w oparciu o teorię gier, która pomaga znaleźć rozwiązania typowych problemów decyzyjnych współczesnego życia. Warsztat poprowadzi Prof. dr hab. Marek Szopa.

Kultura organizacyjna. Jak ją tworzyć i zmieniać?

Szkolenie będące efektem wieloletnich badań naszej firmy na kulturą organizacyjną Polskich przedsiębiorstw.
Kultura organizacyjna jest zbiorem formalnych i nieformalnych norm określających sposób funkcjonowania firmy. W istocie, choć decydują one o efektywności zespołów, rzadko są
w pełni uświadomione przez pracowników. Świadome kształtowanie kultury organizacyjnej jest ważnym zadaniem menedżerów wszystkich szczebli.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Nowoczesne podejście

Wieloaspektowy program szkoleniowy z zakresu ZZL opracowany nie tylko na podstawie bogatej wiedzy teoretycznej, ale także wieloletniego doświadczenia naszych trenerów w bezpośrednim zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Warsztat przybliży Państwu tematykę, między innymi, rekrutacji, motywowania, oceny pracowników, a także planowania ścieżek ich rozwoju.

Zarządzanie przez Cele. Współczesne doświadczenia – jak je wykorzystać w nowoczesnej firmie?

U podstaw koncepcji zarządzania przez cele leży przekonanie, że do najcenniejszych zasobów firmy decydujących o jej wynikach należy motywacja, inicjatywa i aktywność załogi.
W trakcie szkolenia chcemy przekazać Państwu przewodnią ideę ZPC skoncentrowaną głównie na wspólnym (przełożeni i podwładni) określeniu i negocjowaniu celów, wspólnym ustalaniu mierników pożądanych wyników końcowych oraz na wspólnych okresowych przeglądach i ocenie uzyskanych rezultatów.

Zarządzanie projektami. Jak to robić?

Kompleksowy program szkoleniowy przygotowany i prowadzony przez trenerów z bogatym doświadczenie praktycznym.
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiedzą się Państwo jak zbudować zespół, z którym realizowany będzie projekt, jak stworzyć budżet projektu oraz zdefiniować jego cele i zakres. Jak wykonywać wykresy, dokumenty i ustalać standardy? Jak zrealizować poszczególne etapy i zmierzyć efekty.

Dział logistyki w nowoczesnej firmie. Grupowe gry decyzyjne

Szkolenie skierowane do pracowników działów logistyki, zaopatrzenia i sprzedaży, zespołów projektujących i wdrażające rozwiązania logistyczne, a także pracowników firm oferujących oprogramowanie do zarządzania logistyką.
Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad funkcjonowania nowoczesnej logistyki, grupowego podejmowanie decyzji, a także identyfikacji oraz kalkulacji kosztów jawnych i ukrytych generowanych przez przedsiębiorstwo.

Logistyka zapasy i magazynowanie

Na naszym szkoleniu poznają Państwo szeroki wachlarz zagadnień związanych z nowoczesną logistyką zapasów oraz magazynowania.
Omawiane będą między innymi: polityka współpracy z dostawcami, ryzyko związane z zakupami, proces zakupu, zarządzanie zapasami.

Spedycja

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu pogłębione zostaną Państwa umiejętności związane z funkcjonowaniem na rynku spedycyjnym. Uzyskają Państwo wiedzę opartą na najbardziej aktualnych danych. Zajęcia mają charakter nie tylko warsztatowy, lecz także konsultacyjny.

Tworzenie i praktyczne stosowanie modeli biznesowych

Celem warsztatów jest poznanie koncepcji modeli biznesowych wg Alexandra Osterwaldera oraz praktyczne przećwiczenie kolejnych etapów tworzenia lub modyfikacji modelu biznesowego. Uczestnicy przećwiczą także praktyczne zastosowanie technik twórczego myślenia i rozwiązywania problemów wspierających proces pracy nad modelem biznesowym; poznają metodologię prowadzenia warsztatów z zakresu tworzenia modeli biznesowych.