blog

Marek Szopa

Marek Szopa

Współzałożyciel firmy, od 1992 partner zarządzający spółki.

Profesor nauk fizycznych, przewodniczący rady naukowej kierunku Ekonofizyka w Uniwersytecie Śląskim. Praktyk zarządzania. Jako jeden z nielicznych w Polsce rozwija "ścisłe" podejście do rozwoju organizacji i zarządzania. Specjalista w zakresie twórczego myślenia i lateralnych technik rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o teorię gier. Autor oryginalnych gier symulacyjnych realizowanych w instytucjach gospodarczych. Przygotowywał polskich negocjatorów do rozmów akcesyjnych z UE.

 

Wykorzystuje swoje doświadczenie prowadząc warsztaty strategiczne oraz konsultacje dla zarządów dużych firm (ING Bank Śląski, Termoorganika SA, Jandar SA). Przygotowywał i realizował programy studiów MBA dla kadry menedżerskiej Comarch SA, Alpinus SA. Współtworzył system ocen okresowych oraz projektował szkolenia wdrażające ten system w ZUS. Tworzy i realizuje programy rozwojowe dla kadry menedżerskiej i pracowników banków: Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski oraz PKO BP. Jako wykładowca uczestniczy w międzynarodowych konferencjach poświęconych nowym ideom w zarządzaniu (m.in. MUWIT Berlin i Global HR&OD Forum).

Współpracuje z zachodnimi firmami konsultingowymi - Change International (Irlandia, Niemcy), WissemaGroup i Core Commit (Holandia), DC Gardner (Wlk. Brytania). Koorydynator projektów szkoleniowych w ramach EFS. Certyfikowany konsultant rozwoju organizacyjnego Advisio.

Autor ponad 60 publikacji naukowych, podręczników akademickich z fizyki, teorii gier i negocjacji. Odbywał staże w uniwersytetach w Kolonii i Leuven. Wieloletni członek Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, członek Rady Etyki Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Jest również członkiem Rady Wydawniczej międzynarodowego czasopisma Independent Journal of Management and Production.

Pasjonat fotografii, gór i nurkowania.