blog

Menedżer jako coach. Jak wspierać rozwój pracowników?

Nowatorskie szkolenie przybliżające zagadnienie coachingu jako elementu praktyki menedżerskiej.
Zaznajomią się Państwo z istotą coachingu, jego rodzajami oraz metodami. Przećwiczą Państwo formułowanie celów i planowanie coachingu. Trenerzy będący certyfikowanymi coachami  zapoznają Państwa z zasadami moralnymi coacha, technikami oddziaływania oraz specyfiką komunikacji w coachingu.

 

 

„Zanim zostaniesz liderem, sukces jest związany wyłącznie z twoim własnym rozwojem.
Kiedy stajesz się liderem, sukces jest związany wyłącznie z rozwojem innych”

Jack Welch, Winning znaczy zwyciężać

Akceptujemy definicję:

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Właściwy coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.” -R. Dilts

 

Zawartość warsztatów:

 • Kiedy potrzebny jest coaching? Filozofia „organizacji uczącej się” – coaching jako funkcja menedżerska
 • Różne koncepcje coachingu. Coaching nie jest terapią, nie jest nauczaniem lub doradztwem … więc czym jest?
 • Style coachingu: reaktywny i proaktywny, instruktażowy i empatyczny
 • Metody coachingu
 • Struktura działań coachingowych
 • Komunikacja w procesie coachingu
 • Monitorowanie rozwoju i udzielanie wsparcia
 • Informacja zwrotna
 • Motywowanie w procesie coachingu.
 • Błędy coacha i ich eliminowanie
 • Realizacja programu coachingu – poligon umiejętności
 • Etyka coacha