blog

Budowanie zespołu przez tworzenie dzieła – 7 inteligencji Gardnera

Ten warsztat łączy zalety awangardowego, kameralnego eventu z merytorycznymi motywami tematycznymi.
Firmom, które pragną wyjść poza schematy tradycyjnych szkoleń proponujemy rozwijanie umiejętności współpracy w zespołach, innowacyjności, wypracowywanie spójności grupy i wzmocnienie identyfikacji z wartościami organizacji poprzez - to właśnie oryginalna idea - „warstwę symboliczną”, czyli … działania artystyczne. Wnioski wyprowadzane z doświadczeń zdobytych przez uczestników znakomicie nadają się do zastosowania w codziennej pracy.

Warsztat wykorzystujący koncepcję „siedmiu inteligencji” Howarda Gardnera polega na stworzeniu dzieł artystycznych na zadany temat — dyptyku malarskiego (w dużym formacie), utworu muzycznego, dramy i wielu innych — przy użyciu profesjonalnych środków technicznych, pod opieką artystów dysponujących klasycznym doświadczeniem trenerskim.

Podczas znakomitej zabawy, całkiem serio możemy odpowiedzieć na istotne pytania:

  • Jak uwolnić w sobie pokłady kreatywnego myślenia?
  • Jak współpracować z innymi podczas realizacji zupełnie nowego zadania i w nieznanych okolicznościach?
  • Jak wzmocnić poczucie tożsamości grupy i przynależności do niej?
  • W jaki sposób porzucić stare modele mentalne i zacząć myślenie zupełnie „od nowa”?
  • Jak przezwyciężyć lęk przed nowym zadaniem, w dziedzinie, w której nie jesteśmy ekspertami?
  • W jaki sposób usprawnić przepływ wiedzy i idei w zespole?
  • Jak trenować własne umiejętności trenerskie?
  • W jaki sposób skutecznie pociągnąć innych za sobą i przekonać ich do własnych pomysłów?

Przy okazji wspólne działania artystyczne okazują się praktycznym poligonem wykorzystania technik rozładowywania napięcia psychicznego i „odstresowania”, treningiem „inteligencji emocjonalnej”, samoświadomości i empatii.