blog

Dział logistyki w nowoczesnej firmie. Grupowe gry decyzyjne

Szkolenie skierowane do pracowników działów logistyki, zaopatrzenia i sprzedaży, zespołów projektujących i wdrażające rozwiązania logistyczne, a także pracowników firm oferujących oprogramowanie do zarządzania logistyką.
Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad funkcjonowania nowoczesnej logistyki, grupowego podejmowanie decyzji, a także identyfikacji oraz kalkulacji kosztów jawnych i ukrytych generowanych przez przedsiębiorstwo.

 

Sposób prowadzenia zajęć:
opis przypadków logistycznych, filmy video pokazujące najnowsze rozwiązania w zakresie logistyki, gry i zadania zespołowe, nastawione na rywalizację pomiędzy grupami (zespoły rywalizują o uzyskanie jak najniższych kosztów logistyki, niskich stanów zapasów, jak najkrótszego czasu realizacji przedsięwzięcia, itd.): przed i po zakończeniu każdej gry lub zadania przeprowadzana jest dyskusja moderowana na temat znaczenia problemów będących treścią gry, przyjętych założeń i podstaw decyzyjnych, a także metod rozwiązywania problemów w praktyce.

W programie warsztatów:

  • Zadania i znaczenie działu logistyki w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
  • Rozwiązywanie podstawowego konfliktu logistycznego – pomiędzy wymogiem zapewnienia wysokiego poziomu dostępności produktów, a postulatem utrzymywania niskiego poziomu zapasów. Gra decyzyjna - kilka grup rywalizuje ze sobą podejmując decyzje o wielkości i częstotliwości zamówień, dbając o optymalizację kosztów utrzymania zapasów, utraconej sprzedaży, kosztów reklamacji i recyklingu oraz kosztów składania zamówień. Grupy podejmują decyzje w zmiennych warunkach rynkowych – zmiany popytu, opóźnienia dostaw, zmienna wartość zapasów. Gra pozwala doskonale zrozumieć powiązania pomiędzy logistyką, a innymi obszarami przedsiębiorstwa.
  • Współpraca przedsiębiorstw w ramach łańcucha dostaw.
  • Problem zarządzania zapasami w łańcuchu dostaw w warunkach ograniczonego przepływu informacji. Gra decyzyjna - symuluje funkcjonowanie łańcucha logistycznego. Poszczególne grupy, reprezentując firmy w łańcuchu, starają się obniżać własne koszty oraz – co niekiedy pozostaje w sprzeczności – koszty całego łańcucha dostaw. Gra ilustruje konflikty między interesami uczestników łańcuchów logistycznych, a koniecznością konkurowania w skali całego łańcucha, czyli koniecznością dbania o sytuację u dostawców i odbiorców. Gra pokazuje, dlaczego przy braku zainteresowania ze strony klientów firmy oferują dużą dostępność produktów, a przy wzroście popytu – dostępność ta jest zmniejszana. Celem gry jest również poznanie znaczenia systemu informacyjnego, koniecznego do budowy sprawnych łańcuchów logistycznych
  • Podejmowanie decyzji logistycznych w warunkach ryzyka i niepewności. Gra decyzyjna - pozwala prześledzić wady i zalety oraz sam przebieg grupowego podejmowania decyzji, których skuteczność zależy od zdarzeń, na które nie mamy wpływu. Grupy, posiadając pakiet szacunkowych informacji kosztowych, muszą podjęć jedną z kilku wariantów decyzji różniących się wynikami ekonomicznymi. Do dyspozycji każdej z grup są „eksperci” zewnętrzni, którzy pozwalają na częściowe ograniczenie ryzyka i niepewności Zadanie pomaga poprawić proces komunikacji w grupie analizującej sytuację i podejmującej decyzję. Grupy uczą się zasad postępowania przy sytuacjach ryzykownych i niepewnych.
  • Identyfikacja oraz kalkulacja jawnych i ukrytych kosztów logistyki.
  • Identyfikacja ograniczeń i wąskich gardeł systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Gra decyzyjna - pozwala w łatwy sposób zrozumieć konflikt pomiędzy ograniczaniem kosztów w poszczególnych wydziałach, a redukcją kosztów całego przedsiębiorstwa. Zadanie ułatwia identyfikację tzw. zasobów ograniczających sprawność systemu logistycznego, i wpływających na rentowność poszczególnych asortymentów będących w ofercie przedsiębiorstwa.