blog

Kultura organizacyjna. Jak ją tworzyć i zmieniać?

Szkolenie będące efektem wieloletnich badań naszej firmy na kulturą organizacyjną Polskich przedsiębiorstw.
Kultura organizacyjna jest zbiorem formalnych i nieformalnych norm określających sposób funkcjonowania firmy. W istocie, choć decydują one o efektywności zespołów, rzadko są
w pełni uświadomione przez pracowników. Świadome kształtowanie kultury organizacyjnej jest ważnym zadaniem menedżerów wszystkich szczebli.

„Jasne sprecyzowanie wartości i wzorców nie wystarcza, jeśli słów nie zamienia się w czyny.
Aby wartości naprawdę miały znaczenie, firmy muszą nagradzać ludzi, którzy je propagują,
i „karać” tych, którzy tego nie robią. Wierz mi, że w ten sposób lepiej się zwycięża.”

Jack Welch, prezes General Electric

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • Wielość obrazów organizacji – jak można sportretować Twoją firmę?
 • Czym jest i jak powstaje kultura organizacyjna?
 • Jakie elementy tworzą kulturę organizacyjną?
 • Co ma wpływ na jej powstawanie?
 • Dlaczego warto świadomie kształtować wartości i normy obowiązujące w przedsiębiorstwie?
 • Jak budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej wpisuje się w zarządzanie strategiczne?
 • Jak określić najwłaściwszy typ kultury organizacyjnej dla konkretnej firmy?
 • Jak można zbadać mocne i słabe strony aktualnej kultury organizacyjnej?
 • Jak określić „lukę kulturową” miedzy stanem faktycznym a oczekiwaniami pracowników?
 • Jak zaprojektować pożądaną kulturę organizacyjną?
 • Jak zmieniać kulturę organizacyjną?
 • Jak dostosować kulturę organizacyjną do wymogów organizacji uczącej się?
 • Jak sprawić by kultura organizacyjna była zorientowana na klienta?

Exbis uczestniczy w badaniu i kształtowaniu kultury organizacyjnej wielu znanych przedsiębiorstw. Wyróżnia nas doświadczenie w wdrażaniu zmian kultury organizacyjnej w polskich i  zagranicznych firmach m.in. ING, LexisNexis, SGL Carbon, CMC, Dyckerhoff Zement GmBH, KGHM.