blog

Myślenie strategiczne w podejmowaniu decyzji

Specjalistyczne szkolenie menedżerskie przybliżające tematykę myślenia strategicznego w kontekście podejmowania decyzji.
Nowatorski program szkoleniowy przygotowany został w oparciu o teorię gier, która pomaga znaleźć rozwiązania typowych problemów decyzyjnych współczesnego życia. Warsztat poprowadzi Prof. dr hab. Marek Szopa.

Sztuka myślenia strategicznego polega na podejmowaniu decyzji, które są optymalne w kontekście przewidywanych działań innych osób. Istotą sztuki jest więc myślenie w kategoriach "co ja bym zrobił na jego (jej) miejscu" oraz wykorzystanie teorii gier do podejmowania takich decyzji, które w kontekście decyzji innych osób dadzą najlepsze możliwe wyniki. Dobrym przykładem myślenia strategicznego jest gra w szachy, gdzie gracze starają się odgadnąć posunięcia przeciwnika na kilka ruchów do przodu. Na szkoleniu nauczymy się podejmować decyzje w przypadkach takich gier jak:

 • (iterowany) dylemat więźnia
 • walka płci
 • jastrzębie i gołębie
 • cena i zysk (piękna równowaga Nasha)
 • dylemat wspólnego pastwiska

 

Szczegółowy program szkolenia obejmuje:

Temat sesji

Zawartość sesji

Aspekty podejmowania decyzji wg. H. Raiffy.

 

 • deskryptywny – jak ludzie podejmują decyzje?
 • normatywny – teoria gier, rachunek prawdopodobieństwa;
 • preskryptywny – techniki podejmowania decyzji;
 • negocjacyjny – decyzje kooperacyjne.

Typowe błędy procesu w podejmowaniu decyzji.

 • Niewłaściwa interpretacja statystyki;
 • błędna ocena relacji przyczyna – skutek;
 • niedocenianie przypadkowości, błędne uogólnienia;
 • typowe paradoksy decyzyjne (np. problem Monty Halla).

Psychologiczne pułapki podejmowania decyzji.

 • Dysonans decyzyjny; konfrontacja ze sprzecznymi faktami; uzasadnianie własnego postępowania;
 • podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, eksperymenty: Tversky i Kahneman, Santos;
 • przykłady wpływu mechanizmów percepcji na błędne postrzeganie i interpretowanie danych wg. Harvard Business Review;
 • syndrom myślenia grupowego – gdy logika i zdrowy rozsądek muszą ustąpić przed oddziaływaniem zespołu.

Od problemu do decyzji:  tradycyjne i twórcze sposoby poszukiwania rozwiązań.

 • Problemy standardowe i niestandardowe: algorytmy i heurystyki;
 • poprawne wnioskowanie – elementy logiki;
 • jak efektywnie wykorzystać obie półkule mózgu? Odmiany myślenia twórczego: myślenie sekwencyjne i lateralne.

Twarde podstawy podejmowania decyzji.

 • Podstawowe elementy rachunku prawdopodobieństwa;
 • myślenie o myśleniu czyli strategie postępowania wg. teorii gier.

Przykłady podejmowania decyzji w teorii gier.

 • Zastosowanie gry o sumie zerowej do wyboru strategii marketingowej firmy;
 • typowe teoriogrowe schematy decyzyjne (cena i zysk, jastrzębie i gołębie, walka płci, podwójne równowagi)
 • równowaga Nasha o rozwiązania Pareto-optymalne;
  • diagramy użyteczności i ich zastosowanie do poszukiwania optymalnych decyzji w perspektywie negocjacyjnej.

Zaawansowane  aspekty decyzyjne w świetle teorii gier.

 • Dylemat więźnia – konflikt między dobrem wspólnym, zaufaniem i pokusą zdrady, iterowany dylemat więźnia i równowagi Nasha.
 • Decyzje w negocjacjach wieloosobowych, możliwość zawierania koalicji – jądro negocjacji, nukleolus i wartość Shapleya;
 • Algorytm dopasowania i przykłady jego zastosowania wg. A.Rotha.

Użyteczne techniki wspierające podejmowanie decyzji.

 • Drzewa decyzyjne i analiza macierzowa;
 • od autokratycznego do demokratycznego stylu podejmowania decyzji - algorytm Vrooma-Yettona-Jago decyzji menedżerskich;
 • popularne kryteria podejmowania decyzji w „grach z Naturą”;
 • narzędzia informatyczne do podejmowania decyzji w oparciu o analizę wielokryterialną;
 • burza mózgów,  „sześć kapeluszy deBono”, „fazy: niebieska, czerwona, zielona” – metody zbiorowego podejmowania decyzji.

 

Metody szkolenia:

Program merytoryczny wspomagany ćwiczeniami typu

 • zadania, zagadki i quizy rozwijające kreatywność oraz myślenie logiczne i lateralne
 • gry rywalizacyjne i negocjacyjne – uczestnicy negocjują 1-1 z porównaniem wyników par lub podejmują decyzje w podziałach na zespoły
 • mini eksperymenty pokazujące typowe błędy/preferencje decyzyjne uczestników
 • podejmowanie decyzji w studiach przypadku
 • wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do podejmowania decyzji