blog

Spedycja

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu pogłębione zostaną Państwa umiejętności związane z funkcjonowaniem na rynku spedycyjnym. Uzyskają Państwo wiedzę opartą na najbardziej aktualnych danych. Zajęcia mają charakter nie tylko warsztatowy, lecz także konsultacyjny.

 

W programie:

 • Rynek spedycyjny – charakterystyka (podmiotowa struktura rynku spedycyjnego, segmentacja rynku spedycyjnego, struktura usług spedycyjnych, zakres usług spedycyjnych – charakterystyka.
 • Główne relacje prawne dotyczące międzynarodowego transportu drogowego
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR
 • Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR)
 • Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących przewozy drogowe (AETR)
 • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
 • Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych (ATP)
 • Karnet ATA
 • Ustawa o transporcie drogowym.
 • Zastosowanie konwencji CMR
 • Treść listu przewozowego CMR
 • Zakres odpowiedzialności przewoźnika i jego podwykonawców
 • Rodzaje i charakterystyka pojazdów
 • Rodzaje ładunków występujące w przewozach drogowych
 • Umowa spedycji w Polsce
 • Przebieg procesu spedycyjnego
 • Zawarcie umowy spedycji i rola zlecenia spedycyjnego
 • Zakres zlecenia spedycyjnego
 • Zlecenie spedycyjne udzielone spedytorowi nazwane jako zlecenie transportowe – skutki prawne dla spedytora
 • Prawa i obowiązki spedytora wynikające z umowy spedycji
 • Obowiązki zleceniodawcy spedytora
 • Zakres odpowiedzialności stron umowy spedycji
 • Prawa i obowiązki spedytora dokonującego przewozu
 • Termin przedawnienia roszczeń umowy spedycji
 • Termin przedawnienia roszczeń przysługujący spedytorowi przeciwko przewoźnikom i innym spedytorom
 • Wypowiedzenie umowy spedycji
 • Charakter prawny Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych – (OPWS)
 • Przedmiot regulacji OPWS
 • Zasady współpracy firma spedycyjna – zleceniodawca
 • Zakres obowiązków spedytora na swoim stanowisku pracy
 • Etyka zawodu spedytora.