blog

Zarządzanie projektami. Jak to robić?

Kompleksowy program szkoleniowy przygotowany i prowadzony przez trenerów z bogatym doświadczenie praktycznym.
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiedzą się Państwo jak zbudować zespół, z którym realizowany będzie projekt, jak stworzyć budżet projektu oraz zdefiniować jego cele i zakres. Jak wykonywać wykresy, dokumenty i ustalać standardy? Jak zrealizować poszczególne etapy i zmierzyć efekty.


Program szkolenia:


Projekt a rutynowe przedsięwzięcie

 • Co to jest projekt?
 • Klient projektu i jego wymagania
 • Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej
 • Organizacja i struktura projektu


Budowa zespołu projektowego

 • Zasady doboru członków zespołu projektowego, kierownika projektu
 • Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu
 • Komunikacja w ramach prac projektowych
 • Motywacja członków zespołu projektowego


Etapy realizacji projektu

 • Zamierzenie projektu, cele ogólne
 • Cele szczegółowe
 • Matryca projektu


Cele projektu

 • Przygotowanie projektu
 • Start projektu
 • Dokumentacja na potrzeby projektu
 • Planowanie w projekcie
 • Kontrola realizacji projektu
 • Zakończenie projektu
 • Audyt projektu


Planowanie i kontrola kosztów w projekcie

 • Tradycyjne układy kosztów
 • Sposoby kalkulacji kosztów
 • Budżet projektu
 • Kontrola kosztów projektu (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów)


Analiza ryzyka związanego z projektem

 • Źródła ryzyka
 • Portfolio ryzyka
 • Analiza ryzyka związanego z umowami
 • Zarządzanie i kontrola ryzyka
 • Metody redukcji ryzyka w projekcie


W trakcie szkolenia wykorzystujemy wiele przypadków symulacyjnych. Uczestnicy otrzymują zadania, na podstawie których przeprowadzają algebraiczną symulację obciążenia określonego zasobu oraz badają skutki swoich decyzji w zakresie finansowania projektu, a także obliczają ścieżkę krytyczną projektu.

Nasze warsztaty dopasowywane są do różnych poziomów zaawansowania uczestników.