blog

Zarządzanie przez Cele. Współczesne doświadczenia – jak je wykorzystać w nowoczesnej firmie?

U podstaw koncepcji zarządzania przez cele leży przekonanie, że do najcenniejszych zasobów firmy decydujących o jej wynikach należy motywacja, inicjatywa i aktywność załogi.
W trakcie szkolenia chcemy przekazać Państwu przewodnią ideę ZPC skoncentrowaną głównie na wspólnym (przełożeni i podwładni) określeniu i negocjowaniu celów, wspólnym ustalaniu mierników pożądanych wyników końcowych oraz na wspólnych okresowych przeglądach i ocenie uzyskanych rezultatów.


Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • ZPC – na czym to polega?
 • Gdzie można zastosować ten typ zarządzania?
 • ZPC dzisiaj – z czego warto skorzystać, a co należy odrzucić po 40 latach doświadczeń?
 • Jak uniknąć typowych błędów wprowadzania ZPC?
 • Jak przygotować firmę do wdrożenia ZPC?
 • Jak przedstawić cele i plany działania organizacji?
 • Jak ustalać cele indywidualne i plan działania jednostek oraz powiązać je z celami strategicznymi firmy?
 • Jak wykorzystać inicjatywę i kreatywność pracowników?
 • Jak wykorzystać zalety pracy zespołowej i koordynować poszczególne cele?
 • Jak motywować do realizacji ambitnych celów?
 • Jak realizować coaching i mentoring w systemie ZPC?
 • Jak monitorować i oceniać dokonania pracowników na podstawie realizacji celów?
 • Jak doskonalić system ZPC?