blog

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Nowoczesne podejście

Wieloaspektowy program szkoleniowy z zakresu ZZL opracowany nie tylko na podstawie bogatej wiedzy teoretycznej, ale także wieloletniego doświadczenia naszych trenerów w bezpośrednim zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Warsztat przybliży Państwu tematykę, między innymi, rekrutacji, motywowania, oceny pracowników, a także planowania ścieżek ich rozwoju.

 

Założenia nowoczesnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

 • Miejsce ZZL w strategii firmy
 • Nadzór czy wykorzystanie potencjału człowieka? – dwa skrajne przykłady kultur organizacyjnych
 • Socjopsychologiczne warunki sprawnego zarządzania kadrami.


ZZL jako proces:

 • Realizacja założeń polityki personalnej firmy
 • Podejście indywidualne: od pozyskania pracownika, poprzez jego rozwój zawodowy, aż do momentu odejścia z firmy.


Pozyskiwanie pracowników – rekrutacja i selekcja:

 • Analiza stanowiska pracy
 • Stworzenie dokumentacji bazowej: opis stanowiska i profil osoby
 • Dostępne źródła rekrutacji
 • Rozmowa kwalifikacyjna jako najbardziej powszechna technika selekcji: Cele rozmowy i jej struktura,
 • Zasady prawidłowego przeprowadzenia rozmowy – symulacja.


Motywowanie pracowników:

 • Co motywuje ludzi do działania? – psychologiczna analiza potrzeb człowieka i jej zastosowanie w miejscu pracy
 • Identyfikacja czynników motywujących i demotywujących
 • Motywacyjne funkcje poszczególnych składników wynagrodzenia – jak konstruować właściwy system płac
 • „Pieniądze to nie wszystko…” – czyli pozafinansowe instrumenty motywacyjne
 • „Mordercy motywacji” – typowe błędy w motywowaniu personelu: jak ich uniknąć.


Oceny pracowników jako element współczesnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi:

 • Kluczowe pytania: Kto podlega ocenie? Co oceniamy? Po co oceniamy?
 • Funkcje oceny: korekcyjna, stabilizująca, motywująco-rozwojowa
 • Ocena okresowa – podstawowe techniki
 • Rozmowa oceniająca jako kluczowy element oceny:Cele rozmowy i jej struktura
 • Zasady prawidłowego przeprowadzenia rozmowy – symulacja.
 • Technika Sprzężenia Zwrotnego 360 ° – udzielanie wielostronnej informacji zwrotnej
 • Ocena i … co dalej – konsekwencje sformułowania informacji zwrotnej o pracowniku.


Planowanie ścieżki kariery pracowników:

 • Identyfikacja indywidualnych preferencji zawodowych – Punkty Kotwiczne Kariery (kwestionariusz)
 • Planowanie rozwoju w powiązaniu z systemem ocen
 • Określanie potrzeb szkoleniowych pracowników
 • Odejście pracownika z firmy – jak przeprowadzić tę najtrudniejszą rozmowę
 • Szkolenie obejmuje wiele elementów praktycznych ilustrujących powyższe zagadnienia. Uczestnicy sami, poprzez udział w interaktywnych ćwiczeniach, wypracowują wnioski do zastosowania w realiach pracy.